Vi söker en lärare i svenska som andraspråk på deltid (ca 15 tim/v) som kan börja snarast och arbeta terminen ut med möjlighet till förlängning under nästa läsår. Du kommer att undervisa elever i årskurs 1, 2 och 3 enskilt eller i liten grupp. Företrädesvis behöver vi en behörig lärare, men erfarenhet av SVA-undervisning för äldre elever kan räcka och vara av intresse för oss. För mer information kontakta bitr rektor Carina Lepp Persson, carina@estetiska.se, tel: 070 – 071 90 24