Unikt elevdemokratiskt upplägg med grenarna dans, musik och teater

Stockholms Estetiska Gymnasium är en friskola och startades 1999.
Skolan ägs av elever och personal och drivs i formen  ekonomisk förening.
Inriktningarna är musik, dans och teater med möjlighet att välja teoripaket i åk 3.
Vi är icke vinstutdelande, dvs all vinst går direkt in i verksamheten.

dans

Elevinflytande på riktigt
I skolans styrelse sitter lärare och elever. Eleverna har majoritet. Det betyder att det är fler elever än lärare i styrelsen.

Alla medlemmar i den ekonomiska föreningen betalar en medlemsavgift på 100 kr/år. De allra flesta som går eller jobbar på skolan är medlemmar i föreningen.

Varje elev/medlem äger en andel i skolan genom att låna ut 1000 kr (vid ett tillfälle) till insatskapitalet, en summa som du får tillbaka när du slutar skolan.

Johanna M

Varje år har vi en stämma där medlemmarna väljer styrelse.
På styrelsemötena och skolkonferensen, där eleverna också är representerade, fattas viktiga beslut som påverkar skolan.
En rad andra möten sker veckovis (arbetslagsmöten, elevmöten, personalmöten etc).