2019-04-12

Härmed kallar styrelsen för Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. till extra föreningsstämma för att låta medlemmarna ta ställning till förslag om stadgeändringar.

Tid: Måndag 29 april klockan 12.10.
Plats: Sal 1, Stockholms Estetiska Gymnasium.

 

Bakgrund:
Föreningen har fått ett föreläggande från Bolagsverket om att det i stadgarna ska framgå på vilket sätt föreningen kallar till stämma. Därför sammankallar styrelsen nu extra stämma för att föra in en formulering om att stämmokallelse ska utgå på hemsida och digital skolplattform (av typen Schoolsoft). Förslaget till stadgeändringar bifogas, liksom dagordning.

Stämman kommer att ta ca 10 minuter i anspråk.

 

STEG – Stadgeändringsförslag april 2019

STEG – Extra stämma 190429 dagordning