Information om avvikelser från kallelsen du fått via vanlig post  (musikproven v 11 sker via Zoom) —  klicka här.

Så här går provet till 2021 (via Zoom)

  • Du framför en valfri låt på ditt instrument/sång
  • Du som söker singer-songwriter framför en låt du skrivit själv eller en cover
  • Du som söker multimusiker spelar upp båda dina instrument (sång räknas som ett instrument) under ett och samma prov
  • Du får göra härm- och improvisationsövningar (inga förberedelser behövs)
  • Kort intervju (vi tar också ett fotografi)

I år kommer vi inte ha ensemble- och teoriprov, istället inkluderar vi moment ur dessa i ditt individuella prov.

OM DU ÄR SJUK ELLER AV ANDRA SKÄL INTE KAN KOMMA

 

Du stannar självklart hemma om du är sjuk. Meddela oss om du vill ha en ny tid på telefon 08-709 22 70. Eller gå till www.estetiska.se/distans – där hittar du instruktioner för hur du skickar in en video som färdighetsprov.

—————
Så här går proven till “normala” år:

Vi har tre musikinriktningar, “Sångare/Musiker”, “Multimusiker” och “Singer-songwriter”. Det som skiljer dessa inriktningar beträffande färdighetsprovet ser du under punkt 2 nedanför.

1. Teoriprov/Ensembleprov. 

Du blir placerad i en grupp kl 08.30 (kom i god tid) och börjar med antingen teoriprov eller ensembleprov. Om du gör ensembleprovet först kommer du att göra teoriprovet därefter dvs ca kl 09.00.

Teoriprovet innefattar allmän musiklära och gehör.

Ensembleprovet (spela tillsammans):
Instrumentalister (du som söker t ex bas, gitarr, trummor, fiol etc som huvudinstrument) hamnar i en grupp som tillsammans spelar en låt. Du kan komma att få spela ett instrument du inte har som huvudinstrument.
Söker du sång som huvudinstrument hamnar du i en sångensemble. Där börjar man med uppsjungning. Därefter lite olika övningar (stämmor, kanon, improvisation).

I ensembleprovet bedömer vi samspel och spelnivå.

2. Enskilt prov på ditt/dina huvudinstrument. Du spelar/sjunger ett eget valt stycke för en jury. Du väljer att spela det du själv gillar och det du tycker du är bäst på. Du som söker Multimusiker kommer göra detta prov på båda instrument du söker till, dvs två prov.

För Singer-songwriter: du sjunger och kompar dig själv på en låt du valt själv. Det kan vara en egen låt men måste inte vara det.

Vi ber dig kanske spela/sjunga något mer.

Har du sång som huvudinstrument får du göra lite härm- och improvisationsövningar.
Du får gärna visa oss om du kan spela fler instrument om du vill det.

Vi tittar på hur långt du kommit och vilka möjligheter du skulle ha att följa med i undervisningen.

3. Intervju/pratstund/fotografering i direkt anknytning till det enskilda provet. Vi frågar dig om din musikaliska bakgrund, vad du vill med musiken och varför du söker vår skola.

4. Du är klar.

Eftersom spelprovet är enskilt så kan vi inte säga vilken tid på dagen du är klar i förväg. Listor på enskilda prov kommer upp kl 10.00.
Hamnar man först på listan för spelprov (vilken görs samma dag) är du klar kl 10.15.

Hamnar du sist kanske du inte är klar förrän vid kl 16.

Vi bedömer dina resultat från 1 till 20 p.