Performing Arts

Förberedelser:
Välj och öva in en låt/musikstycke att framföra på ditt huvudintrument. Du kan använda eget komp eller få komp av oss. Skicka noter i förväg till stegwebmaster@estetiska.se
Tag med rörelsevänliga kläder.

Samling kl 9.00 i sal T1, plan 2.

1. 9.15-10.00 

Röstuppvärmning. Improvisation i grupp.
Juryn tittar på i vilken grad du har tillgång till ditt instrument, dvs. din kropp, ditt ansikte och din röst, och din förmåga att arbeta med detta samt din förmåga att kommunicera med andra och din förmåga att ta emot andras kommunikation.

2. 10.15-11.00
Dans/rörelse i grupp
Juryn tittar på hur du uppfattar rörelser,  hur du förhåller dig till musiken samt din förmåga att uttrycka dig genom rörelse/dans.

3. 11.15-
(sluttid beror på hur många sökande det är. Normalt är sista proven kring 14-tiden.)
Individuellt instrument/sångprov. Du framför den låt/musikstycke du förberett.
Du får också göra en härm- och improvisationsövning. Vi tar avslutningsvis ett fotografi och frågar dig vad du vill med din gymnasieutbildning och varför du söker till vår skola.