Färdighetsprov för SCENKONST OCH SAMHÄLLE

Senast en vecka innan du kommer till oss för färdighetsprov ska du maila ett personligt brev i valfri form (max en A4) till info@estetiska.se, där du förklarar varför du vill gå den här utbildningen. Skriv i ärenderaden “personligt brev” och glöm inte att skriva ditt namn.

Väl på plats ser dagen ut så här: 

1. Samling, välkomnande, upprop, information och tid att ställa frågor.

2. Provlektion med hela gruppen som kräver ombyte och innehåller:
Uppvärmning, gruppövningar, improvisationer

3. Enskilt framförande av performanceverk som den sökande valt själv, av tre erbjudna alternativ eller från eget intresse (det senare alternativet kräver att du mailar in underlag/dokumentation senast två dagar innan till info@estetiska.se) .

4. Intervju/pratstund i direkt anknytning till framförandet av performanceverk.

Som mest tar det hela ca tre timmar. Du behöver inte ha hållit på med performance eller scenkonst förut för att klara av provet, gör ditt bästa så lovar vi att juryn gör sitt bästa att se dina förmågor!

I din kallelse får du mer instruktioner för hur framförande av valfritt performance går till. Det finns tre förslag och nedan hittar du länkar för att titta på förslagen, framförda av olika personer:

1. I want a dyke for president, Zoe Leonard (1992). Video: “All Set for Action”, Jag vill ha en statsminister (2018): länk >> 

2. Karawane, Hugo Ball (1916). 

Du kan höra och se en bild från performancet när det framfördes 1916 här: länk >>

Här kan du se när en annan konstnär gjort ett re-enactment av Karawane, på sitt sätt: länk >>

3. ”Ring, klocka, ring”, Margareta Krook (1998).

Du kan se och höra Krook här: länk >>

Du kan läsa hela texten här: länk >>