Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma i Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. Stämman kommer att hållas vid scenen på STEG tisdagen 16 oktober 2018, klockan 14.30-16.30.

Alla medlemmar i den ekonomiska förening som äger och driver Stockholms Estetiska Gymnasium har rätt att rösta vid stämman. Stämman kommer bland annat att fastställa skolans budget, välja ny styrelse och rösta om styrelsens förslag till stadgeändringar.

Stämman föregås av en musiklärarkonsert, och i samband med mötet kommer fika att serveras.

Alla som är elever på eller anställda vid STEG har möjlighet att bli medlemmar i föreningen Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. Medlemskap kostar 100 kronor per år; en insats om 1000 kronor (som återbetalas när man lämnar föreningen) tillkommer. För att vara säker på att få rösträtt vid årsstämman bör man ansöka om medlemskap senast måndagen 15 oktober.

Till kallelsen bifogas dagordning för stämman och styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar.

Väl mött,

Olof Landelius, tf ordförande

Dagordning ordinarie stämma 2018 – STEG

Stadgeförändringsförslag 2018 – STEG