Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma för Stockholms Estetiska Gymnasium ek. för. Stämman hålls vid scenen på STEG tisdagen 22 oktober 2019 med start klockan 14.30.

STEG ägs och drivs av en förening där elever och personal kan vara medlemmar. Alla medlemmar har rätt att närvara och rösta vid stämman. Stämman röstar om skolans budget och om föreningens styrelse.

Styrelsen föreslår ändringar av några av föreningens stadgar. Orsaken är att det införts nya regler för vilka som kan driva skolor och att stadgarna bättre måste stämma överens med dessa regler. Styrelsens förslag till stadgeändringar bifogas här. Dessutom bifogas dagordningen för stämman.

Mycket talar för att det i samband med stämman bjuds på såväl underhållning som fika.

Väl mött!

STEG – Föreningsstämma 2019 – Dagordning
STEG – Styrelse – Stadgeändringsförslag oktober 2019