Alla elever som går på Stockholms Estetiska Gymnasium är olycksfallsförsäkrade.

Stockholms stad har tecknat en olycksfallsförsäkring för alla elever som är folkbokförda eller går i skolor belägna inom staden. Även den gäller alltså för Stockholms Estetiska Gymnasiums elever. Ytterligare information om stadens försäkring, med fullständiga försäkringsvillkor, finns att läsa på http://www.sterikforsakring.stockholm.se.