Lärare

MUSIK

Johan Junstrand
Slagverk, Ensemble, Dansackompanjemang, Estetisk kommunikation

Liselott Almroth
Förstelärare
Kör, Sång, Psykologi


Agneta Lange 

Sång, Ensemble, Gymnasiearbete

Anna-Karin Hogenäs
Sång, Ensemble

Staffan Sjögren 
Gitarr, Ensemble, Dansackompanjemang, modern/nutida, Estetisk kommunikation

Magnus Lange
Samordnare Musik
Ensemble, Musikproduktion, Gymnasiearbete

Therese Helgesson 
Piano

Magnus Kjellstrand
Ensembleledning, Gehörs och musiklära, Saxofon

Christofer Elgh
Arrangering och komposition

Jonas Welander 
Bas

DANS


Aesa Ardal

Samordnare Dans
Dansträning, Estetik och skapande, Nutida konst, Modern Nutida dans, Dansimpro, Gymnasiearbete

Johanna Axelsson
Förstelärare
Balett, Danshistoria


MariaLee Malmquist
Jazz

Emma Hedlund
Modern Nustida dans, Dansimprovisation, Scenisk produktion

TEATER

Anna Lindholm Rosendahl
Samordnare
Röst
Scenisk gestaltning 1 och 2
Sceniskt karaktärsarbete
Gymnasiearbete

Charlotta Larsson
Scenisk gestaltning 1, 1 och 3
Estetisk kommunikation
Sceniskt karaktärsarbete

Ulrica Almgård Z
Scenisk gestaltning 3
Estetisk kommunikation

Anders Bäckström
Regi, Teaterteori, Scenisk produktion, Scenisk gestaltning, Estetisk verksamhet

TEORI

Gunilla Mared 
Matematik


Arthur Shagulian
Matematik

Lisa Sundell
Naturkunskap

Kristina Hallström
Idrott och hälsa

Ann-Sofi Högstedt
Svenska, Gymnasiearbete

Elina Lartaud
Franska, Historia, Samhällskunskap

Alexander Karlsson
Religionskunskap, Svenska, Idrott och hälsa

Urban Ramstedt
Förstelärare
Engelska

Olof Landelius
Historia, Samhällskunskap

Ulrika Asterbom
Samhällskunskap

Stina Nyström
Speciallärare

Eva-Sofia Mavroudis
Engelska