Lärare

MUSIK

Johan Junstrand
Slagverk, Ensemble, Dansackompanjemang, jazz

Liselott Almroth
Kör, Sång, Psykologi


Agneta Lange 
 förstelärare
Sång, Ensemble, Gymnasiearbete

Anna-Karin Hogenäs
Sång

Staffan Sjögren 
Gitarr, Ensemble, Dansackompanjemang, modern/nutida

Kuno Jansson
Gitarr, Ensemble

Magnus Lange förstelärare
Samordnare Musik
Ensemble, Musikproduktion,
Gymnasiearbete

Therese Helgesson 
Piano

Magnus Kjellstrand
Ensembleledning, Gehörs och musiklära

Christofer Elgh
Gehörs och musiklära, Arrangering och komposition, Musikhistoria

David Bryntesson
Trumpet

Jonas Welander 
Elbas, Kontrabas

Helena Lundqvist
Flöjt

Magdalena Mårding
Cello

DANS


Aesa Ardal

Förstelärare
Dansträning, Estetik och skapande, Nutida konst, Modern Nutida dans, Dansimpro, Gymnasiearbete

Johanna Axelsson
Balett, Danshistoria

MariaLee Malmquist
Jazz

Ingrid Redbark-Wallander
Samordning dans

Emma Hedlund
Modern Nustida dans, Dansimprovisation, Scenisk produktion

TEATER

Anna Lindholm Rosendahl
Tf Samordnare
Röst
Sceniskt karaktärsarbete
Gymnasiearbete
tf samordnare teater

Charlotta Larsson
Scenisk gestaltning

Björn Sjöquist
Scenisk gestaltning

Anders Bäckström
Regi, Teaterteori, Scenisk produktion, Scenisk gestaltning, Estetisk verksamhet

Roger Persson
Samordnare
Gymnasiearbete,
Scenisk Gestaltning 1, 2 och 3, Sceniskt karaktärsarbete, Estetisk Kommunikation

TEORI

Gunilla Mared  förstelärare
Matematik


Arthur Shagulian
Matematik

Lisa Sundell
Naturkunskap

Kristina Hallström
Idrott och hälsa

Ann-Sofi Högstedt förstelärare
Svenska, Gymnasiearbete

Alexander Karlsson
Förstelärare
Religionskunskap, Svenska,

Urban Ramstedt
Engelska

Olle Landenius
Historia, Samhällskunskap

Madeleine Dahlgren
Spanska

Ulrika Asterbom
Samhällskunskap

Stina Nyström
Speciallärare

Eva-Sofia Mavroudis
Engelska

Eric Storbjörk
Tj.ledig
Historia, Samhällskunskap