2013
Skolverkets rapport från inspektion 2013 klar

STEG får beröm för kunskapsresultat, utvecklingsarbete, ledning och samordning, elevhälsa, särskilt stöd och trygghet i skolan. Två brister av formell art ska åtgärdas: det gäller åtgärdsprogrammen och planen mot kränkande behandling, som ska konkretiseras bättre. Beslut Skolinspektionen 130124

2007
Skolverkets rapport från inspektion 2006 klar

Skolverkets inspektion av Stockholms Estetiska Gymnasium publicerad 07-10-08.
Läs hela rapporten  skolverket inspektion 2006

Ur rapporten:
“Skolverket bedömer att Stockholms Estetiska Gymnasiums erbjuder en undervisningsom leder till att eleverna når högre genomsnittlig betygspoäng i jämförelse med riket i övrigt.”

“Skolan erbjuder eleverna att arbeta i demokratiska former och arbetsmiljön präglas av en lugn och trygg atmosfär.”

“Skolans arbetsplan är väl känd bland elever och lärare och organisationen är anpassad till elevernas förutsättningar och behov.”

“Eleverna får återkoppling på studieresultaten och betyg utfärdas utifrån bestämmelserna. Rektorn är förtrogen med den verksamhet som pågår och det finns förutsättningar för att det pedagogiska ledarskapet ska driva skolan mot en fortsatt hög måluppfyllelse.”

“Huvudmannen presenterar en stabil ekonomi och den framtida elevprognosen är god.”