Skolledning

Tillf. rektor
Carina Lepp PerssonCarina Lepp Persson

08-709 22 71
070-071 90 24‬

 

Tillf. bitr. rektor
Margareta Nord

Margareta Nord

08-709 22 73 

Rektor
Mats Kjellmer

Mats Kjellmer
Tjänstledig vt 2019