Styrelsen 2017-18

 

Ordinarie ledamöter
Björn Sjöquist , nytt mandat på två år
Agneta Lange, mandat på två år, ett år kvar
Olof Landelius, nytt mandat på två år
Tove Backenroth, mandat på två år, ett år kvar
Hanna Tynong, mandat på två år, ett år kvar
Hugo Bernardt Hjelm, nytt mandat på två år
Eline Haus, nytt mandat på två år

Ordförande
Björn Sjöquist , ordförandeskapet är på ett år

Styrelsesuppleanter, personal
1. Magnus Lange, mandat på två år, ett år kvar
2. Madeleine Dahlgren, nytt mandat på två år
3. Sofia Mavroudis, nytt mandat på två år

Styrelsesuppleanter, elever
1. Ivar Forsén, nytt mandat på två år
2. Sabina Namrood, nytt mandat på två år
3 Sofia Kentros, nytt mandat på två år
4. Julia Dahlstedt, nytt mandat på två år

Adjungerade elever
Darius Axelzon
Alba Luna
Carl Nyström
Olivia Björner
Wilma Sjöblom
Vera Nord
Linn Hörnell
Tove Bondesson Siwe

Valberedning
Urban Ramstedt
Staffan Sjögren
Ida Thunborg
Carl Nyström
Olivia Björner
Wilma Sjöblom