Testa en dag på STEG (för dig som går i högstadiet)


Pga Distansundervisning för våra elever går det inte att testa en dag på STEG för närvarande. Däremot kan du titta på dessa videopresentationer av våra inriktningar!

Presentation MUSIK

Presentation DANS

Presentation TEATER

Rektor hälsar välkommen

Teori

Information om STEG

Estetiskt program är högskoleförberedande

Därför valde jag STEG