Testa en dag på STEG (för dig som går i högstadiet)


Pga smittrisk går det inte att testa en dag på STEG för närvarande. Om du vill kan vi kontakta dig angående när detta är möjligt framöver. Fyll i så fall i detta formulär och skicka till oss.

Du kan tillsvidare titta på videopresentationer av våra inriktningar:

Länk till videopresentationer >>